55 33 30 90

HER FINNER DU OSS

Kaliber er en leverandør av industri og VA anlegg.Vi har spesialkompetanse på bygging av varmeanlegg, kjøleanlegg, og komplette rørsystemer til industrien. I tillegg har vi lang erfaring med VA anlegg.

Noen av våre gjennomførte prosjekter:

 

HiB - Høyteknologisenteret i Bergen

Avinor Avisningsanlegg

Holen avløpsrenseanlegg

Fj.Tunnell

Vindenes

Sandviken avløpsrenseanlegg